Boris Belica

SK

Sympatický hudobník z Nitry tvorí pomocou gitary, sláku a rôznych elektronických efektov veľmi atmosferickú a pokojnú hudbu, sršiacu emóciami. Mierne melancholický nádych jeho hudby pripomína hudobné produkcie Islandských kapiel a vyrovná sa im aj kvalitatívne.