Boris Čelár & WoodPack Brothers

SK

Boris Čellár, hudobník, skladateľ, aranžér sa po skončení štúdia na rakúskej Kunst Universität Graz v odbore jazzová gitara začal popri jazze venovať tiež improvizovanej ambientnej hudbe a muzikoterapii. Vedľa gitary sa tak dostávali do jeho performance aj iné nástroje. V súčasnosti je aktívny na jazzovej scéne nielen ako hudobník, ale tiež ako organizátor. Popritom sa venuje nadžánrovým projektom a improvizovanej hudbe. Je tvorcom inovatívneho hudobného nástroja WoodPack, za ktorý získal tiež ocenenia v kategórii dizajn.