Homes

SK

Ďalší koncert z festivalu Sharpe v podaní skvelého hudobníka Petra Kravárika, známeho ako Homes. Je hudobník, výborný gitarista, no nezostal len pri inštrumentálnej hudbe. Hovorí, že: vzťah ku gitare je ako k žene – musí dýchať a byť flexibilná. V jeho skladbách nájdete silné texty, hudba je precítená, melancholická a plná emócií. Tento koncert sme vám mohli priniesť vďaka našim partnerom a vďaka Sharpe festivalu.