Itsa Shokoshok

JP/GB-ENG/SK

Zoskupenie Itsa Shokoshok má členov z troch krajín sveta. Ich koncerty sú jedinečnými psychadelickými vystúpeniami. Príjemné počúvanie!