Sunna

IS

Sunna je zmesou nevinnosti a temnoty. Islandská hudobníčka Sunna nám ponúka minimalistické, no hrubo texturované inštrumentálne kúsky a kinematografické popové skladby ovplyvnené Tori Amos, Agnes Obel, Emiliana Torrini a Sunninou mentorkou Sóley. Môžeme počuť piano, jednoduché ale silné vokály, ktoré vytvárajú cestu a nepretržité kolísanie medzi zraniteľnou nevinnosťou a temnou stranou rozvíjajúceho sa podvedomia.