Partneri

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý nás podporil z verejných zdrojov. 

Finančne nás podporil Sociálny Kultúryn Fond SOZA.

Finančne nás podporila SOZA.

S finančným príspevkom Hudobného fondu.

Za web hosting vďačíme WebSupport.

Tento projekt v roku 2018 a 2020 finančne podporilo aj mesto Bratislava.