Právne upozornenie

Founder & CEO of In Between Books Session:
Mário Drgoňa
Hlavná 199
Neverice 951 72, Slovakia

Reg.No.: VVS/1 -900/90 – 51524

Kontakt:

E-Mail:ibb.sessions@gmail.com

The European Online Dispute Resolution (ODR) platform is provided by the European Commission. Here is the following link: http://ec.europa.eu/odr .

Vývoj

Web Design & Development: Get Real Creative

Zodpovednosť za obsah stránky

Ako poskytovatelia stránky nie sme povinní neprestajne monitorovať odosielané alebo uložené informácie, ani vyhľadávať dôkazy, ktoré by mohli naznačovať nelegálnu aktivitu.

Právne záväzky týkajúce sa odstraňovania informácií alebo ukončenia používania informácií zostávajú nedotknuté. V takomto prípade je zodpovednosť možná len vtedy, ak máme vedomosť o konkrétnom porušení zákona. Nelegálny obsah sa ihneď odstráni v čase, keď sa o ňom dozvieme.

Zodpovednosť za odkazy

Na našej stránke sa nachádzajú odkazy na externé webové stránky tretích strán. Nemáme vplyv na obsah týchto stránok, preto sa nemôžeme zaručiť za ich obsah. Poskytovatelia alebo správcovia prepojených webových stránok sú vždy zodpovední za svoj vlastný obsah.

Prepojené webové stránky boli v čase vytvorenia odkazu skontrolované na prípadné porušenie zákona. V čase prepojenia nebol zistený nelegálny obsah. Nepretržité monitorovanie obsahu prepojených webových stránok nemožno zaviesť bez rozumných informácií o tom, že došlo k porušeniu zákona. Nelegálne odkazy odstránime v čase, keď sa o nich dozvieme.  

Autorské právo

Obsah a kompilácie uverejnené na týchto webových stránkach poskytovateľa podliehajú slovenským zákonom o autorských právach. Reprodukcia, editácia, distribúcia, ako aj použitie akéhokoľvek druhu mimo rozsahu autorského práva vyžadujú písomné povolenie autora alebo pôvodcu. Stiahnutia a kópie týchto webových stránok sú povolené iba na súkromné ​​použitie.
Komerčné využitie nášho obsahu bez súhlasu pôvodcu je zakázané. 

Zákony o autorských právach tretích strán sú rešpektované, pokiaľ obsah týchto webových stránok nepochádza od poskytovateľa. Príspevky tretích strán na tejto stránke sú ako také označené. Ak však zistíte akékoľvek porušenie autorského zákona, informujte nás. Takýto obsah sa okamžite odstráni.