Daniel Bdžoch

Produkcia

Som Daniel a v rámci In Between Books Sessions mám na starosti produkciu, booking, sociálne siete a PR. Okrem toho sa aktívne venujem hudbe a hudobnej produkcii, pracujem ako redaktor v Rádiu_FM a som spoluzakladateľ hudobného labelu Well Played Records. Aktuálne študujem právo na Právnickej fakulte Univerzite Komenského.