Andrea Puchalíková

Sociálne siete a PR

Volám sa Andrea. Pochádzam z východného Slovenska, z mestečka Bardejov. Pokračovala som cez Bratislavu – VŠMU, kde som študovala divadelný manažment a aktuálne som v Brne, kde sa opäť obšmietam okolo manažmentu v kultúre. Umenie a kultúra ma celkom pohltili, rada sa nimi obklopujem a vyhľadávam to, pretože verím, že to je to čo z nás robí ľudí. Najviac z toho milujem divadlo. V divadelnej sále by som vedela stráviť každý večer, ale je krásne divadlo aj tvoriť. Hudba je však mojou neoddeliteľnou súčasťou. Sprevádza ma celé dni a neviem si to bez nej predstaviť, preto som rada, že som súčasťou tímu In Between Books Sessions a môžem aj takto spoznávať nových slovenských umelcov a umelkyne.