Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 08. 12. 2018

Viac Kultúry („nám“, „my“ alebo „náš“) spravuje stránku www.inbetweenbooks.org („Stránka“)

Táto stránka Vás informuje o Zásadách ochrany osobných údajov týkajúcih sa zberu, použitia a sprístupnení osobných dát pokým využívate našu Stránku a údaje, ktoré ste s touto návštevou poskytujete. Zásady ochrany osobných údajov pre Viac Kultúry sú spravované Free Privacy Policy Website.

Vaše dáta používame k poskytovaniu a zlepšovaniu našej Stránky. Návštevou našej Stránky súhlasíte so zberom a použitím informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je definované inak v Zásadách ochrany osobných údajov, použité výrazy v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Podmienakch používania dostupných na www.inbetweenbooks.org

Zbierané a používané informácie

Zbierame niekoľko rozdielnych typov informácií pre rozličné účely k poskytovaniu a zlepšovaniu našich Služieb.

Typy zbieraných informácií

Osobné údaje

Počas návštevy našej Stránky Vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných identifikačných údajov, ktoré môžu byť využité na Vaše kontaktovanie alebo Vašu identifikáciu („Osobné údaje“). Osobné informácie môžu zahŕňať, ale nemusia byť limitované:

Údaje o používaní

Môžeme tiež zbierať informácie ako je Stránka sprístupnená a využívaná („Údaje o používaní“). Tieto Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie kao sú Internet Protocol Address (napríklad IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, podstránky našej Stránky, ktorú navštevujete, čas a dátum Vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a iné diagnostické dáta.

Zanechávanie komentárov na tejto webovej stránke

Pokiaľ využijete funkciu komentáru na tejto stránke, v čase, keď vytvoríte komentár spolu s Vašou e-mailovou adresou, budú uložené na tejto stránke aj spolu s Vaším užívateľským menom. Inak komentár pridáte ananymne.

Ukladanie IP adresy

Funkcia vkladania komentárov ukladá IP adresu tých užívateľov, ktorý zanechali komentár. Vzhľadom na to, že komentár nevidíme pred jeho zverejnením, potrebujeme túto informáciu, aby sme mohli konať proti nezákonnému alebo urážajúcemu obsahu.

Ako dlho sú komentáre uložené

Komentáre a s nimi súvisiace údaje (napríklad IP adresa) sú uložené a uchované na našej Stránke pokiaľ komentovaný obsah nebude kompletne vymazaný alebo nebude odstránený z právnych dôvodov (ohováranie, atď.)

Právny rámec

Komentáre sú ukladané na základe Vášho súhlasu s článkom 6, odseku 1 a) o GDPR. Svoj súhlas môžete s budúcou účinnosťou kedykoľvek odvolať. K odvolaniu súhlasu je postačujúci neformálny e-mail so žiadosťou o odvolanie súhlasu. Údaje spracovávané pred prijatím Vašej žiadosti o odvolanie súhlasu, môžu byť stále legálne spracovávané.

Využívanie Cookies súborov

Využívame cookies a podobné sledovanie technolóie na sledovanie Vašej aktivity na našej Stránke a uchovávaniu určitých informácií.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Vo Vašom prehliadači môžete zmenou nastavenia zablokovať cookies alebo vytvoriť upozornie v prípade, ak sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať naša Stránka obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Príklady Cookies, ktoré používame:

Využitie dát

Viac Kultúry využíva zozbierané dáta na rôzne účely:

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane Osobných údajov, môžu byť prenesené do – a uchovávané v – počítačoch mimo Vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov týkajúcich sa vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Slovenska a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, vezmite prosím na vedomie, že prenesieme údaje vrátane osobných údajov na Slovensko a spracujeme ich tam.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorých nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

Viac Kultúry podnikne všetky primerane potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby sa s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a aby sa Vaše osobné údaje nepreniesli organizácii alebo krajine, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane bezpečnosti Vašich údajov a iných osobných informácií.

Sprístupnenie údajov

Právne požiadavky

Viac Kultúry môže sprístupniť Vaše Osobné údaje v dobrej viere, že takéto opatrenia sú nevyhnutné:

Ochrana údajov

Ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá, avšak nezabúdajte, že žiadna metóda prenosu dát cez internet alebo metóda elektronického uchovávania nie je 100% bezpečná. Aj keď sa snažíme o použitie komerčne prijateľných prostriedkov na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Poskytovatelia Služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a fyzické osoby tretích strán, aby nám pomáhali s našou Stránkou („Poskytovateľov Služieb“), poskytovali služby v našom mene, vykonávali služby súvisiace so Stránkou alebo nám pomáhali pri analýze spôsobu používania našej Stránky.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani nepoužívať na akýkoľvek iný účel.

Analytika

Môžeme využiť Poskytovateľov Služieb tretích strán na monitorovanie a analýzu používania našej Stránky.

Služba Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa údaje zhromaždené na sledovanie a monitorovanie používania našej Stránky. Tieto údaje sa zdieľajú s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže používať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete.

Môžete zrušiť sprístupnenie Vašej aktivity na našej Stránke v službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje tomu, aby JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľal informácie o aktivitách návštev našej Stránky v službe Google Analytics. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke o Ochrane osobných údajov a zmluvných podmienok spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Pre jednotné zobrazenie písma používa táto Stránka webové písma od spoločnosti Google. Keď otvoríte stránku, Váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma. Pre tento účel musí váš prehliadač vytvoriť priame spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google si teda uvedomuje, že naša webová stránka bola prístupná prostredníctvom Vašej IP adresy. Používame webové písma Google v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich webových stránok. To predstavuje oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, Váš počítač používa štandardné písmo. Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete na adrese  https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Naša Stránka používa pluginy z YouTube kanálu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránky je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich podstránok obsahujúcich doplnok YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Vtedy bude server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený/-á do svojho YouTube účtu, služba YouTube Vám umožní priradiť Vaše správanie v prehliadaní našej Stránky priamo s osobným profilom. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na zatraktívnenie našej webovej Stránky. To predstavuje oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Odkazy na iné stránky

Naša Stránka môže obsahovať odkazy na iné weby, ktoré nie sú nami spravované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov pre každú stránku, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša Stránka neodkazuje na nikoho pod 18 rokov („Deti“)

Nebudeme vedome zbierať osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že Vaše deti nám poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak si uvedomíme, že sme získali osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Oznámime Vám e-mailom a/alebo dôležitým upozornením na našu Stránku pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť a aktualizuje sa „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Zásady ochrany osobných údajov v prípade zmien. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné od doby zverejnenia stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás: